1146 (746) 2014-05-09 - 2014-05-15

Mistrzowie czytania mowy z ust z SP 49

W dniach od 25 - 27 kwietnia 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni mieli możliwości uczestniczenia w zmaganiach konkursowych - XII Ogólnopolski Konkurs Odczytywania Wypowiedzi z Ust dla Szkół Podstawowych pt. „Kalendarz świąteczny"- Sławno 2014.
Już od 2004 roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach. W tym roku uczniowie z klasy VI podjęli trud przygotowania się do konkursu odczytywania mowy z ust, którego celem i podstawowym założeniem jest rozwijanie koncentracji i uwagi wzrokowej oraz rozwój lingwistyczny, tak bardzo przydatny w kontaktach ze słyszącymi rówieśnikami. Po cyklu całorocznych przygotowań reprezentantami szkoły zostali uczniowie klasy VI C: Klaudia Gnyska i Dawid Konkol.
Uczniowie zajęli I miejsce w klasyfikacji drużynowej, natomiast w klasyfikacji indywidualnej III miejsce zajęła Klaudia Gnyska a IV miejsce Dawid Konkol.
Ośrodek w Sławnie przygotował następujące tematy konkursowe dla poszczególnych grup wiekowych: Klasa IV- Wielkanoc i Boże Narodzenie; Klasa V- Święta w rodzinie; Klasa VI - Święta państwowe.
Nauczycielem przygotowującym uczniów do udziału w konkursie była mgr Beata Baranowska, terapeuta rewalidator.