1146 (746) 2014-05-09 - 2014-05-15

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki" po raz kolejny organizuje objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Należy dostarczać je OSOBIŚCIE do samochodu i przekazać obsłudze. Odbierane będą następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych: drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny (nie większy niż telewizor), resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po tych chemikaliach, rozpuszczalniki, pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opakowania po silikonie), środki ochrony roślin i owadobójcze, świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, smary, środki do konserwacji metali, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, odczynniki chemiczne.
Więcej informacji na temat punktów i objazdowych zbiórek można uzyskać pod nr tel. 58 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl.

15 maja - Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki

- godz. 8.30
- Zespół Szkół Specjalnych nr 17, ul. Witomińska 25/27; - godz. 9.00 - Gdyńskie Liceum Autorskie, ul. Pomorska 39/41; - godz. 9.30 - SP nr 26, ul. Tatrzańska 40; - godz. 10.10 - Gdyńska Szkoła Społeczna, ul. Kapitańska 37; - godz. 10.40 - SP nr 17, ul. Grabowo 12; - godz. 11.10 - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, ul. Sambora 48; - godz. 11.40 - Gim. nr 4, ul. Okrzei 6; - godz. 12.10 - SP nr 29, ul. Ściegiennego 8; - godz. 12.40 - Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Morska 79; - godz. 13.10 - 13.40 - Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zespół Szkół Usługowych, ul. Morska 77 (postój z tyłu);

16 maja - Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo
- godz. 8.30
- Zespół Szkół Technicznych, ul. Energetyków 13A; - godz. 9.00 - IV LO, ul. Morska 186; - godz. 9.30 - SP nr 10, ul. Morska 192 (wjazd od ul. Lubawskiej); - godz.10.00 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Wejherowska 55; - godz. 10.30 - Gim. nr 3, ul. Gospodarska 1; - godz. 11.00 - Zespół Szkół nr 9, ul. Chylońska 227; - godz. 11.30 - Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Chylońska 237; - godz. 12.10 - SP nr 40, ul. Rozewska 33; - godz. 12.40 - Kolegium Miejskie CKU, ul. Raduńska 21; - godz. 13.10 - 13.40 - SP nr 16, ul. Chabrowa 43.

Informację o wszystkich terminach zbiórki odpadów niebezpiecznych mozna znaleźć na stronie internetowej: http://www.kzg.pl/index.php/gospodarka_odpadami,post_z_poszczegol_rodz_odpad,objazd_zbior_odpad_niebez

ikona