1146 (746) 2014-05-09 - 2014-05-15

Podziękowanie

Organizator V Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Świat wokół mnie" 2014, Justyna Sudzik z Gdyńskiej Szkoły Społecznej, serdecznie dziękuje sponsorom za pomoc w zgromadzeniu nagród dla pięćdziesięciorga młodych artystów z województwa pomorskiego: Firmie MORONI (MADENA) z Gdyni, SALVIT- PRIMA z Gdańska, Firmie MARWIT, Studiu FOTO „Miruś" z Gdyni, O.E.M. oraz dyrektor z Gdyńskiej Szkoły Społecznej. Serdeczne podziękowania dla Państwa Katarzyny i Wojciecha Giruckich właścicieli „Czterech Pór Smaku", którzy przygotowali poczęstunek dla zaproszonych gości.