Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1146 (746) 2014-05-09 - 2014-05-15

Polska Fundacja Przedsiębiorczości pomaga przedsiębiorcom

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza właścicieli firm zainteresowanych dofinansowaniem ich działalności z funduszy pożyczkowych na cele inwestycyjne. Środki na wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw na terenie województwa pomorskiego fundacja pozyskała w ramach funduszy europejskich, które znane są pod nazwą Inicjatywa JEREMIE. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500 tys. zł. a jej spłatę można rozłożyć na maksymalnie 60 miesięcy. Firmy mogą ubiegać się o pożyczki na cele inwestycyjne (np. zakup samochodu, nieruchomości, maszyn, wyposażenia, remont itp.).

Od 1 kwietnia 2014 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości wprowadziła promocję pożyczek inwestycyjnych w ramach Inicjatywy JEREMIE, zgodnie z zasadami pomocy de minimis. Oznacza to, że pożyczki dla przedsiębiorców oferowane są na bardzo korzystnych warunkach. Obecnie oprocentowanie kształtuje się na poziomie od 0 do 2,5% a opłata manipulacyjna wynosi 0 zł.
Czas trwania oferty jest ograniczony.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości organizuje również bezpłatne szkolenia dla mieszkańców naszego województwa. Najbliższe organizowane wspólnie z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24 odbędą się 22 i 23 maja 2014 r. Temat to „Samochód w firmie od 1.04.2014 r." Następne szkolenia będą przeprowadzone w czerwcu 2014 r. - 16 czerwca tematem szkolenia będą „Prawno- podatkowe aspekty handlu w sieci", a 17 czerwca „Poznać i zrozumieć VAT".
Szczegółowe informacje można uzyskać w gdyńskim oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, który mieści się przy ul. Morskiej 509, pokój 5 (1 piętro) lub telefonicznie pod numerem: 58 620 96 09.