Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1146 (746) 2014-05-09 - 2014-05-15

Rekrutacja na kurs języka angielskiego i staż

Do 16 maja 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni przyjmuje zapisy na Intensywny kurs języka angielskiego połączony z 6 miesięcznym stażem.

Projekt „Stażyści na językach" skierowany jest do osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Jego celem jest trwałe i efektywne podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i zdobycie doświadczenia zawodowego.

Szkolenie obejmuje:
- Indywidualny Plan Działania;
- Szkolenie Komunikacja Interpersonalna;
- Intensywny kurs języka angielskiego - 120 h (poziom średniozaawansowany);
- 6 miesięczny staż;
- Pośrednictwo pracy.
Uczestnicy szkolenia mają zapewnione:
- stypendium podczas szkoleń i stażu;
- materiały szkoleniowe;
- poczęstunek podczas szkolenia (serwis kawowy);
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzające poziom znajomości języka;
- zaświadczenie o ukończeniu stażu potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe.

Dodatkowe informacje Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, II piętro: e-mail: projekty@pupgdynia.pl, tel. 58 620 49 54, 621 11 61, 620 29 44, 621 11 50, wew. 116 w godz. 8.00 - 15.00.

Strona internetowa:
www.pupgdynia.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.