Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1146 (746) 2014-05-09 - 2014-05-15

Senior w SieCi, czyli komputer i internet bez tajemnic

Fundacja Gospodarcza zaprasza osoby po 60. roku życia na bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu „SENIOR w SIeCI". Seniorzy będą uczestniczyć w zajęciach:

- warsztaty rozwoju osobistego - 2 dni;
- warsztaty komputerowe: podstawy obsługi komputera, system Windows, instalowanie programów, podłączanie i obsługa urządzeń peryferyjnych, archiwizacja danych, edycja zdjęć, podstawowa obsługa edytora tekstu Word - 10 dni;
- warsztaty internetowe: podstawy poruszania się w Internecie, obsługa przeglądarek internetowych, obsługa poczty elektronicznej, korzystanie z portali, instalacja i korzystanie z komunikatorów, realizacja zakupów on-line, bezpieczne poruszanie się w sieci - 5 dni;
- wycieczka do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Więcej informacji pod numerami telefonu: 58 662 42 43 lub 58 662 42 32.

Aby wziąć udział w projekcie, należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie Fundacji Gospodarczej, ul. Olimpijska 2.