1146 (746) 2014-05-09 - 2014-05-15

Szkolenia w Fundacji Gospodarczej

Fundacja Gospodarcza w Gdyni w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów zaprasza osoby zainteresowane szkoleniami:
- doradztwo biznesowe*;
- poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej);*
- komunikacja werbalna i niewerbalna - warsztat 7.05.2014 r. w godz. 9.30 - 13.30;
- podstawy edytora tekstu WORD - 13 - 14.05.2014 r. w godz. 9.00 - 13.00;
- podstawy korzystania z Internetu - 16.05.2014 r. w godz. 9.00 - 13.00;
* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście. Zapisy telefoniczne od 25. dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia, od godz. 9.00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub zgłaszanie się osobiście do Fundacji Gospodarczej, ul. Olimpijska 2, pokój 101-102, 106 (I p.). Stronę internetowa: www.fundacjagospodarcza.pl.