Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1146 (746) 2014-05-09 - 2014-05-15

Uwaga! Bezpłatne szkolenia i staże lub dotacja na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zaprasza do udziału w projektach „Nie przegap" lub „Wyjdź z cienia" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty skierowane są do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni w szczególności do osób:
- niepełnosprawnych;
- powyżej 50 lat;
- w wieku 15 - 24 lata (tzw. młodzież NEET), które nie mają zatrudnienia oraz nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu, zarejestrowane w PUP Gdynia w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu tj. przed dniem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie;
- figurujących w rejestrze PUP Gdynia, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach systemu oświaty.
Projekt NIE PRZEGAP oferuje:
Wsparcie łączone:
- Szkolenie „Komunikacja interpersonalna" + staż - rekrutacja trwa;
- Szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" - rekrutacja kwiecień;
- Szkolenie „Jak prowadzić własną firmę" + jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności - rekrutacja trwa;
Szkolenia zawodowe:
- „Kurs spawania metodą mag (proces 136) - moduł I i II - z egzaminem DNV"- rekrutacja od maja;
- „Kurs spawania metodą mag (proces 136) - moduł II i III - z egzaminem DNV"- rekrutacja od lipca;
- „Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kv" - rekrutacja od sierpnia;
- „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C, C1, C+E, C1+E" - rekrutacja od lipca;
- „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych" - rekrutacja od sierpnia;
- „Kurs florystyczny" - rekrutacja od lipca;
- „Profesjonalne sprzątanie" - rekrutacja od sierpnia;
Inna forma wsparcia: (oferta dla pracodawców):
- wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
Projekt „WYJDŹ Z CIENIA" (tylko dla kobiet) oferuje:
- Szkolenie „Pracownik biurowy" + staż - rekrutacja trwa;
- Szkolenie „Księgowość" + staż - rekrutacja trwa;
- Szkolenie „Jak prowadzić własną firmę" + jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności - rekrutacja trwa.

Udział w projektach jest bezpłatny.

Za udział w szkoleniach i/lub stażu uczestnikom/czkom przysługuje stypendium
.

Szczegółowe informacje oraz formularze rekrutacyjne do projektów dostępne są na stronie internetowej: www.pupgdynia.pl.

Informacji udziela: pok. 116 - projekty, tel. 58 620 49 54, wew. 116.