Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1146 (746) 2014-05-09 - 2014-05-15

Walne zgromadzenie

28 maja 2014 r. o godz. 19.00 w kawiarence Greccio przy kościele o.o. Franciszkanów na Wzgórzu św. Maksymiliana (ul. Ujejskiego 40) odbędzie się walne zebranie Stowarzyszenia im. Jana Pawła II.
Na zebranie zarząd zaprasza wszystkich dotychczasowych członków stowarzyszenia i osoby, które chcą do niego przystąpić.
Adres e-mail: fckgdynia@gmail.com.