UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1146 (746) 2014-05-09 - 2014-05-15

Zachęcamy organizacje pozarządowe do głosowania

W imieniu nieformalnej Grupy Reja zachęcamy do głosowania na kandydatki do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - Monikę Kalkę i Aleksandrę Mróz-Wykusz - przy Marszałku Województwa Pomorskiego.
Głosy oddawać można w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 od poniedziałku do piątku ( 10.00-18.00) do 16 maja 2014 r.
 
Sylwetki kandydatek:
Monika Kalka - wiceprezes Fundacji Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „Pro turris". Magister archeologii architektury, autorka i animatorka historycznych warsztatów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Współtwórczyni wielu projektów  mających na celu  popularyzację dziedzictwa kulturowego Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem elementów lokalnych. Od 2013 roku współtworzy zespół „Gdyńska Reja NGO" działający na rzecz budowania i współdziałania gdyńskich organizacji pozarządowych. W jego ramach  odpowiada za kontakty z organizacjami, oraz przygotowywanie i prowadzenie „Trzecich Śniadań NGO". W wyborach do PRDPP kandyduje w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".
 
Aleksandra Mróz-Wykusz - mgr filozofii, specjalista terapii uzależnień, community worker, socjoterapeutka, trenerka, przez 11 lat kierowała ośrodkiem socjoterapeutycznym w Gdyni, ukończone studium socjoterapii i treningu interpersonalnego, prowadzenie grup w systemie ambulatoryjnym, od 2008  roku zaangażowana w działania rewitalizacyjne jednego z obszarów Gdyni (koordynacja działań, animacja); Prezeska Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni", wieloletnie doświadczanie z zakresu pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, od kilku lak szkoli i prowadzi warsztaty dla uczniów/rodziców/profesjonalistów. Doświadczenie z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, budowania strategii lokalnych polityk publicznych. Inicjatorka Trzecich Śniadań - nieformalnych spotkań dla organizacji pozarządowych.  Obecnie główne obszary działalności: to animacja społeczna, organizowanie społeczności lokalnej, budowanie partnerstwa, wzmacnianie sektora NGO's. W wyborach do PRDPP kandyduje w obszarze: WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, ROZWÓJ POSTAW PROOBYWATELSKICH I PROSPOŁECZNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI.
 
 
Więcej na stornach: http://www.fundacjakreatywni.pl/,  http://www.proturris.org/