1148 (748) 2014-05-23 - 2014-05-29

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Drogi gimnazjalisto klasy III!
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 przeprowadzona jest w Gdyni w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu vEdukacja Nabór.

W terminie od 15 maja do 23 czerwca kandydat rejestruje się w systemie na stronie:
https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

Kandydat spoza Gdyni zakłada indywidualne konto dostępu do systemu, a następnie wprowadza samodzielnie dane osobowe lub z pomocą szkoły pierwszego wyboru.
Wszelkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej, etapów rekrutacji, terminów, sposobu przeliczania na punkty ocen można znaleźć w wydanym Informatorze o gdyńskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 dostępnym w wersji papierowej w Wydziale Edukacji przy ul. 10 lutego 24 (pokój 603, VI piętro) lub na stronie internetowej Gdyni:
www.gdynia.pl -  zakładka „Dla mieszkańców - Edukacja - Aktualności lub Nawigator uczniowski - Informator o gdyńskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

ikona