1148 (748) 2014-05-23 - 2014-05-29

VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Siedem miesięcy zmagań, ponad 1500 uczestników zawodów indywidualnych i drużynowych z całej Polski, kilkadziesiąt inspirujących wyzwań programistycznych i tysiące linijek kodu - 23-25 maja 2014 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbędą się zawody finałowe VIII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Olimpiada rozwija nie tylko wiedzę z zakresu informatyki. Olimpijskie zadania algorytmiczne mają formę krótkich opowieści, często powiązanych z problemami codziennego życia. Takie praktyczne powiązanie zawartych w nich treści ma inspirować uczestników do późniejszego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w innych działaniach. Uczestnicy zawodów drużynowych dodatkowo zmagają się z zadaniami o bardziej interdyscyplinarnym charakterze - wskazującymi na możliwości praktycznego użycia informatyki w fizyce i matematyce. Platforma edukacyjna olimpiady zawiera ogromną bazę materiałów dydaktycznych dostępnych dla uczniów i ich nauczycieli nie tylko w czasie zawodów.

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów nagradza najlepszych, wspiera systematyczną naukę - uczestnicy mają szansę zdobycia cennych nagród rzeczowych, a także zaproszeń na obozy naukowo-treningowe. Laureaci zawodów indywidualnych mają możliwość wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów rekrutacji zawartych w statucie szkoły.
Więcej informacji na temat olimpiady i projektu: www.oig.edu.pl.