1148 (748) 2014-05-23 - 2014-05-29

W środę Sesja Rady Miasta

28 maja 2014 roku o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się XLIII Sesja Rady Miasta. Porządek przewiduje głosowanie projektów następujących uchwał dotyczących:
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Wicko dotyczącego przyjęcia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu „NORDA - Północny Biegun Wzrostu",
- zmiany Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni,
- zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody,
- przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016,
- przekazania środków dla Policji w 2014 r.,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kaspra Geskiego,
- wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni ul. Żeromskiego 6, stanowiącej własność osoby fizycznej,
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Stanisława Moniuszki w Gdyni,
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Wacława Sieroszewskiego w Gdyni,
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Bolesława Prusa,
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia budżetu miasta Gdyni na rok 2014,
- zmiany uchwały Rady miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033,
- uchylenia uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej.

ikona