1149 (749) 2014-05-30 - 2014-06-05

Doświadczenie zawodowe w Unii Europejskiej dla uczniów ekonomika

Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni od 7 lat realizuje projekty unijne: Comenius, Leonardo i Młodzież w działaniu. Jako główny koordynator współpracuje ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Holandii, Turcji, Niemiec, Słowenii, Grecji, Rumunii, Bułgarii.

Co roku w spotkaniach międzynarodowych uczestniczą uczniowie i nauczyciele ZSAE. Do tej pory dzięki projektom UE wyjechało ze szkoły 225 osób. Celem działań gdyńskiego ekonomika jest angażowanie, jak największej liczby uczniów, szczególnie tych z klas pierwszych, by zachęcić ich do rozwijania umiejętności językowych, większej samodzielności, otwartości i przedsiębiorczości. W kolejnym roku szkolnym planowane są nowe projekty UE we współpracy ze szkołami z Włoch, Niemiec, Turcji, Węgier i Rumunii oraz kontynuowane będą wyjazdy na praktyki zagraniczne.

Uczestnicy projektu uzyskują międzynarodowe certyfikaty Europass Mobility dokumentujące ich doświadczenie zawodowe, które zwiększają ich szanse na europejskim rynku pracy. Współpraca z rówieśnikami z różnych krajów, kultur, religii i języków zwiększa motywację do nauki języków obcych, poznania kultury i zwyczajów krajów partnerskich, jednocześnie uczy tolerancji i eliminuje uprzedzenia. Umożliwia wymianę poglądów i poznanie różnych systemów edukacyjnych oraz zachęca do podjęcia nauki i pracy poza granicami własnych krajów. Udział w projekcie umożliwia im rozwijanie kreatywności i postaw przedsiębiorczych, które zwiększą ich szanse na europejskim rynku pracy.

W projekcie uczestniczą nauczyciele i uczniowie ZSAE w Gdyni we współpracy z dyrektorem szkoły mgr Anną Marlewską.