1149 (749) 2014-05-30 - 2014-06-05

Na zdrowie

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ przy ulicy Pułaskiego 4 zaprasza do uczestniczenia w niżej wymienionych programach:
Refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie:
- „Profilaktyka raka szyjki macicy" etap podstawowy. Badania wykonuje się co 36 miesięcy u kobiet w wieku 25 - 59 lat (przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Co 12 miesięcy u kobiet w wieku 25 - 59 lat obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV (typem wysokiego ryzyka). Rejestracja osobista w gabinecie ginekologicznym lub telefonicznie pod numerem tel. 58 711 61 15;
- „Profilaktyka raka gruczołu sutkowego". Mammografia - etap podstawowy. Badania wykonuje się co 24 miesiące u kobiet urodzonych od 1945 do 1964 roku. Badania przeprowadza się od poniedziałku do piątku (po wcześniejszej rejestracji). Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie pod numerem tel. 58 711 60 42.
- mieszkańców Gdyni na bezpłatne badania profilaktyczne, w zakresie „Wczesnego diagnozowania jaskry u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 - 55 lat. „Badania przeprowadza się w gabinecie okulistycznym. Rejestracja w przychodni lub telefoniczna pod numerem tel. 58 711 60 00 w godzinach od 8.00 - 18.00, tel. 665 267 101, wtorek - piątek w godz. 7.30 - 14.00;
- badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia". Program polega na badaniu laboratoryjnym kału na krew utajoną oraz skierowaniu osób z potwierdzonym dwukrotnie dodatnim wynikiem badania laboratoryjnego do II etapu programu na badanie kolonoskopowe. Informacja i odbiór probówek w gabinecie zabiegowym od godz. 8.00 do 18.00. Telefon 58 711 60 34;
- „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40-49 lat które nie wykonywały w ostatnich 12 miesiącach mammografii. Badania przeprowadza się w gabinecie mammograficznym (po wcześniejszej rejestracji).
Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie pod numerem tel. 58 711 60 42.
***
6.06.2014 r. Poliklinika evi-MED, ul. Świętojańska 141, zaprasza w ramach programu „Piątki Studenckie" młodzież uczącą się (z ważną legitymacją) na bezpłatne konsultacje ginekologiczne. Więcej informacji na stronie www.evi-med.pl.
Rejestracja telefoniczna lub osobiście. Rejestracja: 58 662 04 60 lub 710 05 60.
Ilość miejsc ograniczona.
***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście" Sp. z o.o, ul. Armii Krajowej 44 , oferuje dwa programy profilaktyczne z zakresu mammografii:
- program sponsorowany przez Miasto Gdynia. Bezpłatne badanie przysługuje mieszkankom Gdyni urodzonym w latach 1965 - 1974;
- program sponsorowany przez NFZ. Bezpłatne badanie przysługuje Paniom (rocznik od 1945 do 1964), które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Programem nie mogą być objęte kobiety ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową piersi.
Rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 16.00.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 78 11 829.
***
Poradnia Okulistyczna przy ul. Legionów 67 zaprasza pacjentów, mieszkańców Gdyni w wieku 45 - 55 lat na bezpłatne, profilaktyczne badania w zakresie wczesnego wykrywania jaskry finansowane przez miasto Gdynia.
Rejestracja telefoniczna w godz. 10.00 - 14.00, tel. 502 115 725 lub osobiście w pok. 111.

ikona