1149 (749) 2014-05-30 - 2014-06-05

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki" po raz kolejny organizuje objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Należy dostarczać je OSOBIŚCIE do samochodu i przekazać obsłudze. Odbierane będą następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych: drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny (nie większy niż telewizor), resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po tych chemikaliach, rozpuszczalniki, pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opakowania po silikonie), środki ochrony roślin i owadobójcze, świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, smary, środki do konserwacji metali, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, odczynniki chemiczne.
Więcej informacji na temat punktów i objazdowych zbiórek można uzyskać pod nr tel. 58 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl.

30 maja 2014 r. - Babie Doły, Oksywie

godz. 9.00 - Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Zielona 53;
godz. 9.40 - Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Godebskiego 8;
godz. 10.20 - V Liceum Ogólnokształcące, ul. Dickmana 14;
godz. 11.00 - Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu, ul. Śmidowicza 49;
godz. 11.40 - 12.20 - Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Cechowa 22 (rejon
Obłuże).

Informację o wszystkich terminach zbiórek można znaleźć na stronie internetowej: http://www.kzg.pl/index.php/aktualnosci,412,1.

ikona