1149 (749) 2014-05-30 - 2014-06-05

Podziękowania

Autorki programu własnego „Jestem Małym Europejczykiem" ze Szkoły Podstawowej nr 40: Ilona Dziubek, Ewa Krym, Jolanta Kuchnowska i Karolina Mikołajewska serdecznie dziękują dyrektor SP nr 40 pani Dorocie Haase, Radzie Rodziców SP nr 40 w Gdyni, Policyjnemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi, panu Mateuszowi Romowiczowi, nauczycielom i uczniom SP nr 6, 12, 33, 35, 39, 40 i Gdyńskiej Szkole Społecznej oraz przyjaciołom za pomoc w publikacji książki pt. „Kulinarne podróże Pana Ciekawskiego". Podziękowania także dla Pomorskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Wasilenko i dyrektor SP nr 40 Doroty Haase za pomoc w organizacji I Wojewódzkiego Konkursu Europejskiego dla klas młodszych.
***
Pracownicy Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej na Obłużu serdecznie dziękują panu Jarosławowi Kłodzińskiemu oraz Michałowi Szafrańskiemu z Gdyńskiego Klubu Eksploracji Podziemnej za spotkanie i wirtualną wycieczkę po „Podziemnych bunkrach i schronach Gdyni".