1149 (749) 2014-05-30 - 2014-06-05

Uwaga - sprzedawcy alkoholu!

UWAGA! Przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe.
W dniu 31 maja 2014 r. mija termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 r.
Wpłaty można dokonać w kasie U.M. lub na konto w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
W przypadku dokonywania przelewu należy podać:
- tytułem - II rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkohol;
- nr zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- adres punku sprzedaży napojów alkoholowych;
Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. od 8.00 do 16.00 (od poniedziałku do piątku) lub przesłać mailem na adres:
wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl