1150 (750) 2014-06-06 - 2014-06-12

KAWKA dla Pomorza - czyli dotacje ekologiczne

Masz dość palenia węglem lub koksem w piecu? Chciałbyś się podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej ale odstraszają cię koszty modernizacji? Zgłoś się po dotację.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzi zapisy do konkursu pn. „KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji". W imieniu właścicieli nieruchomości na terenie Gdyni z wnioskiem o udzielenie dofinansowania planuje wystąpić Urząd Miasta.
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe), którzy zamierzają wykonać modernizację źródeł energii cieplnej polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Przewidywana wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 45% poniesionych kosztów inwestycji. Jednoczenie uzyskanie dofinansowania w ramach programu KAWKA nie wyklucza możliwości uzyskanie dotacji na ten sam cel z Urzędu Miasta Gdyni.
Do konkursu mogą być zgłaszane zadania tylko nie rozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest:
- wyrażenie chęci realizacji inwestycji najpóźniej do końca 2018 r.,
- zapewnienie środków własnych na realizację zadania,
- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia od Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.
- złożenie do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni stosownego wniosku w terminie do 30 czerwca 2014 r.
Osoba do kontaktu: Sylwia Grabowska
Samodzielny Referat ds. Energetyki, pokój nr 312 (ul. 10 Lutego 24), tel. 58 668 23 50, e-mail: s.grabowska@gdynia.pl.

ikona