Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1150 (750) 2014-06-06 - 2014-06-12

Konsultacje społeczne

Trwają prace nad „Programem ochrony środowiska dla miasta Gdyni na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2020 roku". Prezydent Wojciech Szczurek zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które zakończą się 24 czerwca 2014 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz elektronicznie bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po 24.06 pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Informacje o tym, gdzie składać dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/info/153_94697.html

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 24.06.2014 r. o godz. 17.30 w sali 105 budynku UM Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).

ikona