1150 (750) 2014-06-06 - 2014-06-12

Nagrody Prezydenta z okazji Dnia Bibliotekarza

Z okazji XVIII Miejskiego Dnia Bibliotekarza, 28 maja 2014 roku w Klubie Pokład w Gdyni odbyła się uroczystość, podczas której przyznano nagrody Prezydenta Miasta Gdyni oraz Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.  


Nagrody Prezydenta Gdyni otrzymali:
 
Krzysztof Chalimoniuk
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
- nagroda za zaangażowanie w promowanie zbiorów i oferty edukacyjnej Biblioteki, a także realizację projektów popularyzujących wiedzę o Gdyni, spotkań z książką oraz wystaw w 2013 roku;
 
Barbara Januszewska
Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Gdyni
- nagroda za zaangażowanie i wyjątkową życzliwość w stosunku do czytelników oraz wieloletnią pracę na rzecz rozwoju Biblioteki;
 
Irena Karnia
Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
- nagroda za profesjonalizm i wieloletnią sumienną pracę na rzecz Biblioteki, szczególnie związaną z wprowadzaniem nowego systemu bibliotecznego;
 
Irena Kołazińska
Biblioteka Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera"
- nagroda za pełną inicjatywy i kreatywności pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa w Gdyni w 2013 roku, w tym organizację wielu projektów kulturalnych, m.in. zajęć z biblioterapii dla najmłodszych czytelników i Kącika Młodego Marynisty;
 
Halina Szarwińska
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
- nagroda za kreatywność, wieloletnie zaangażowanie w działania Biblioteki oraz wkład pracy w sfinalizowanie procesu konwersji zbiorów Biblioteki do systemu komputerowego;
 
Danuta Uchman
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
- nagroda za zaangażowanie w aktywowanie środowiska lokalnego oraz promocję czytelnictwa w dzielnicy Gdynia Chylonia, poprzez organizację m.in. warsztatów teatralnych dla dzieci, Dyskusyjnego Klubu Książki i Klubu Rodzica.

ikona