1150 (750) 2014-06-06 - 2014-06-12

Otwarcie nowej trasy historycznej w Wielkim Kacku

Ile lat liczy historia Wielkiego Kacka i skąd pochodzi nazwa dzielnicy? Jak kształtowały się losy XIV-wiecznego kościoła św. Wawrzyńca i wyjątkowego na mapie Gdyni miejsca, jakim jest Źródło Marii z figurą Matki Bożej? Dlaczego w Wielkim Kacku zbudowano dwie linie kolejowe - starą i nową? W którym roku wielkokacka wieś została przyłączona do Gdyni? Co oznacza nazwa Fikakowo i kiedy z Wielkiego Kacka wyodrębniły się dwie nowe gdyńskie dzielnice - Karwiny i Dąbrowa?

Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskać będzie można 8 czerwca 2014 r., podczas uroczystej inauguracji Trasy Historycznej Wielki Kack. Dzięki inicjatywie Rady Dzielnicy, w Wielkim Kacku stanie 5 wielkoformatowych tablic z informacjami w języku polskim, angielskim i kaszubskim. Tematem pierwszej tablicy są zwięźle spisane dzieje wsi Wielki Kack od najwcześniejszej wzmianki źródłowej w 1277 roku do współczesności. Tablica nr 2 prezentuje dzieje linii kolejowych, poprowadzonych przez Wielki Kack w XX wieku. Kolejna (nr 3) przedstawia bogate dzieje starej parafii p.w. św. Wawrzyńca, powstałej 1353 roku. Przedostatnia tablica (nr 4) przybliża współczesny obraz dzielnicy i krótką, aczkolwiek anegdotyczną przeszłość osiedla Fikakowo. Tablica nr 5 poświęcona jest znanemu w całej Gdyni miejscu kultu religijnego, jakim jest Źródło Marii w Wielkim Kacku, sięgające swoimi korzeniami początków XX wieku.
Trwające ponad rok, intensywne prace Rady Dzielnicy Wielki Kack i Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Gdyni zaowocowały powstaniem Trasy Historycznej Wielki Kack, która ma podkreślić bardzo istotny, choć mało znany rys dziejów naszego miasta.
W niedzielę, 8 czerwca zapraszamy do Wielkiego Kacka. O godz. 11.30 w kościele św. Wawrzyńca odprawiona zostanie Msza św. koncelebrowana w intencji mieszkańców, a o godz. 13.00 przy Źródle Marii mieszkaniec dzielnicy, Minister Sprawiedliwości RP Marek Biernacki odsłoni jedną z tablic. Znawca dziejów Gdyni, dr Tomasz Rembalski, przybliży historię Wielkiego Kacka, a wrażenia artystyczne zapewni występ orkiestry kaszubskiej połączony z krótkim występem artystycznym.

O godz. 14.00 rozpocznie się gra rodzinna, podczas której w urozmaicony sposób będzie można pokonać 60-minutową trasę. Organizatorem gry są harcerze z Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka". Dla wszystkich uczestników tak aktywnego popołudnia przygotowany zostanie poczęstunek, a każdy przybyły otrzyma kolorowy przewodnik po Trasie Historycznej.

ikona