1150 (750) 2014-06-06 - 2014-06-12

Wolne mieszkania dla seniorów

Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 posiada wolne mieszkania typu lokatorskiego o powierzchni 15 m² przeznaczone dla osób starszych.
Informacja dotycząca warunków przyjęcia w poczet członków Spółdzielni znajduje się na stronie internetowej: www.smwiomino.pl
Telefon kontaktowy 58 624 51 24.

ikona