1153 (753) 2014-06-27 - 2014-07-03

Czysta zabawa na Obłużu

Od maja Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni" ruszyła z nowym projektem profilaktycznym na terenie dzielnicy Obłuże pod nazwą „Czysta zabawa". Mamy za sobą już pierwsze animacje w pobliskich szkołach i działania środowiskowe.
Z jednej strony odbiorcami działań jest młodzież, która ma poznać negatywne skutki spożywania alkoholu oraz zostać zachęcona do poszukiwania alternatywnych form spędzenia wolnego czasu, ale przede wszystkim jest to czas, aby poznać ich zdanie i zachęcić do unikania zachowań ryzykownych. Odbiorcami są również lokalni sprzedawcy, którzy mają poznać prawne konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim oraz umiejętnie egzekwować dowód tożsamości w przypadku wątpliwości co do ich wieku.
W ramach projektu zostaną zorganizowane jeszcze animacje w parku „przy stawku" dla młodzieży, szkolenie dla lokalnych sprzedawców (1 i 16 lipca, w godz. 16.00 - 19.00 w Zespole Szkół nr 12). Zachęcamy do zapisów i uzyskania certyfikatu i tytułu „SUPER SPRZEDAWCY 2014".
Projekt zakończy debata przy Zespole Szkół nr 12 (ul. Mjr. H. Sucharskiego10) dla lokalnych mieszkańców, która się odbędzie 16 lipca o godz.19.00. Tego samego dnia będzie mieć miejsce impreza integracyjna w Parku, na której zostanie wyświetlony film oraz zdjęcia stworzone przez samą młodzież w formie kampanii społecznej „Czysta zabawa".
Zapisy na szkolenie dla sprzedawców alkoholu pod numerem telefonu: 513 385 495. Projekt koordynuje Aleksandra Mróz -Wykusz a realizowany jest przy współpracy z Radą Dzielnicy Obłuże.

ikona