1153 (753) 2014-06-27 - 2014-07-03

Powstaje Strategia Rozwoju dla Metropolii

69 samorządów w tym Gdańsk, Sopot i Gdynia będzie miało wspólną Strategię Rozwoju Obszaru Metropolitalnego do 2030 r. Opracowaniem dokumentu zajmie się Instytut Rozwoju z Sopotu oraz Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN w Warszawie.
Prace nad strategią rozpoczęły się od diagnozowania obecnej sytuacji metropolii podzielonej na 10 obszarów:
- Infrastruktura transportowa na tle uwarunkowań przestrzennych Obszaru Metropolitarnego
- Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze OM
- Włączenie społeczne i rozwój kapitału społecznego OM
- Innowacyjność i przedsiębiorczość w OM
- Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM,
- Rozwój zasobów ludzkich OM,
- Zarządzanie OM,
- Demograficzne uwarunkowania rozwoju OM,
- Kluczowe i potencjalne motory rozwoju gospodarczego OM,
- Internacjonalizacja gospodarki OM.
Trwają spotkania konsultacyjne ekspertów piszących strategię z partnerami projektu INTIS. Jesienią odbędą się konsultacje społeczne. Strategia ma być gotowa w przyszłym roku. Jej częścią będzie także podręcznik dla samorządów, ułatwiający wdrażanie założeń dokumentu oraz koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii.