1153 (753) 2014-06-27 - 2014-07-03

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych - urlop

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych informuje, że w miesiącu lipcu ma przerwę urlopową.

ikona