1153 (753) 2014-06-27 - 2014-07-03

Ważne dla osób niepełnosprawnych!

W związku ze zmianą przepisów (Dz. U. 2013.1446) związanych z wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się od 1 lipca 2014 roku podmiotem wydającym karty parkingowe jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieszczący się w Gdyni przy ulicy Grabowo 2, telefon: 58 782 01 28.
Dotychczas wydane karty tracą swoją ważność z dniem 30 listopada 2014 roku.

ikona