1155 (755) 2014-07-18 - 2014-07-31

Bezpłatne szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zaprasza do udziału w projekcie „Nie przegap” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni w szczególności do osób:

- niepełnosprawnych,

- powyżej 50 lat,

- w wieku 15-24 lata (tzw. młodzież NEET), które nie mają zatrudnienia oraz nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu, zarejestrowane w PUP Gdynia w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu tj. przed dniem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie,

- figurujących w rejestrze PUP Gdynia, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach systemu oświaty.

Projekt „Nie przegap” oferuje:

- szkolenie „Jak prowadzić własną firmę” + jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności - rekrutacja trwa;

- szkolenia zawodowe:

„Kurs spawania metodą mag (proces 136) – moduł I i II – z egzaminem DNV”- rekrutacja trwa,

„Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kv” - rekrutacja od sierpnia,

„Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C, C1, C+E, C1+E” - rekrutacja trwa,

„Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” - rekrutacja od sierpnia,

„Kurs florystyczny” – rekrutacja trwa,

„Profesjonalne sprzątanie” - rekrutacja od sierpnia;

- ofertę dla pracodawców: wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny. Za udział w szkoleniach uczestnikom/czkom przysługuje stypendium. 

Szczegółowe informacje oraz formularze rekrutacyjne do projektów dostępne są na stronie www.pupgdynia.pl.

Informacji udziela: pok. 116 - projekty (058) 620-49-54 wew.116.