1155 (755) 2014-07-18 - 2014-07-31

Poszukiwane informacje o Wincentym Ogonowskim

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku poszukuje osób (rodziny, znajomych), mogących udzielić informacji o Wincentym Ogonowskim.

Wincenty Ogonowski był od 1962 roku członkiem Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, a w 1969 w uznaniu zasług dla ratowania zabytków archeologicznych uhonorowany został tytułem Członka Honorowego. Brał udział w wielu badaniach, np. na cmentarzyskach w Pruszczu Gdańskim i Igrzycznej, a także na kilku grodziskach wczesnośredniowiecznych. W 1948 r. razem z I. Hansen-Kucharską prowadził badania ratownicze na cmentarzysku pradziejowym przy ul. Bema (budowa domów wojskowych). Był pierwszym ratującym zabytki archeologiczne w powojennej Gdyni.

Uzyskane informacje posłużą do napisania wspomnienia o W. Ogonowskim, które ukaże się w najbliższym numerze Rocznika Gdyńskiego.

Informacje należy kierować do Mirosława Fudzińskiego telefonicznie: 58 320 31 88 lub e-mailowo: fudzik@archeologia.pl.