1155 (755) 2014-07-18 - 2014-07-31

Przesuwamy granice - ruszyły konsultacje społeczne

Tego lata Gdynia porządkuje granice dzielnic. Do końca lipca gdynianie mogą brać udział w konsultacjach społecznych na ten temat. Opinię można wyrazić z domu, za pomocą komputera. Oczywiście są też udogodnienia dla osób, bez dostępu do Internetu.

Dzięki sugerowanym zmianom, część granic dzielnic będzie pokrywała się z granicami działek, uwzględnione zostaną podziały na rejony statystyczne i obwody spisowe, pokryją się w niektórych przypadkach z naturalnymi granicami jak ulice, linie kolejowe czy strumienie bądź inne cieki wodne. „Już kilka lat temu została zdiagnozowana potrzeba uporządkowania granic gdyńskich dzielnic. Chodzi o ujednolicenie kwestii obrębów geodezyjnych, jednostek pomocniczych i statystycznych - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. Nad propozycjami pracował zespół złożony z przedstawicieli wydziałów: geodezji, organizacyjnego oraz biura planowania przestrzennego. Zaproponowane zmiany trafiły do rad dzielnic, które z kolei wyraziły swoją opinię i ewentualne zastrzeżenia. Teraz przyszedł czas na mieszkańców - dodaje.

Mapa obrazująca obecne i proponowane granice dostępna jest do pobrania na stronie: http://nasze.miasto.gdynia.pl/geodezja/VisMap/apps/portal/public/. Swoją opinię można wyrazić na stronie www.gdynia.pl/konsultacje gdzie znajduje się krótka ankieta - wystarczy zaznaczyć odpowiedź „tak” lub „nie”. Jest także opcja dopisania ewentualnie swojego komentarza. W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy danej dzielnicy, której zmiany dotyczą. Na Państwa opinie czekamy do 31 lipca 2014 r.

W kilku przypadkach zmiany są kosmetyczne i praktycznie niezauważalne, ale jest kilka istotnych. Przykładowo, tereny w okolicach hipermarketu Tesco (zdaniem wielu mieszczące się na Karwinach) w rzeczywistości należą do Dąbrowy. Nowa granica tych dzielnic przebiegać ma wzdłuż obwodnicy Trójmiasta i wówczas obszar Karwin powiększy się o ten fragment. Z kolei, według planów Działki Leśne mają się pomniejszyć o Centrum Riviera, która trafi „pod skrzydła” Wzgórza św. Maksymiliana.  

Zmiany wejdą w życie 16 listopada tego roku. Organizowane tego dnia wybory samorządowe odbędą się jeszcze według starego podziału, ale wybory do rad dzielnic zaplanowane kilka miesięcy później, uwzględnią zmiany.

Gdynianom, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu polecamy głosowanie w siedzibach rad dzielnic i bibliotece Urzędu Miasta, w godzinach urzędowania. Godziny otwarcia biur rad dzielnic dostępne są pod  adresem http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_95748.html/.