1156 (756) 2014-08-01 - 2014-08-07

Kształcimy się przez całe życie…

Kolegium Miejskie CKU zaprasza seniorów i osoby dorosłe na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. To doskonała forma uzupełnienia wykształcenia w zawodach: Technik Rachunkowości i Technik Informatyk. Od września 2014 r. każdy bez względu na dotychczasowe wykształcenie może uczęszczać na wybrany Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (jedno, dwu lub trzykwalifikacyjny). Każda kwalifikacja kończy się egzaminem. Po ukończeniu wszystkich można uzyskać tytuł technika.

Przykład 1: Zawód Technik Rachunkowości podzielono na 2 kwalifikacje (specjalności):
A. 36 Prowadzenie rachunkowości /K1;
A. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych/K2.
Osoba zainteresowana nauką na tym kierunku może zapisać się na jedną lub jednocześnie dwie kwalifikacje i uzyskać zaświadczenie o posiadaniu jednej kwalifikacji, albo skończyć dwie kwalifikacje jednocześnie i uzyskać tytuł technika rachunkowości.

Równocześnie może uzupełniać wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Kolegium Miejskiego CKU. Ponadto nabywa umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. Informacje i zapisy: osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Raduńskiej 21, telefonicznie pod nr 58 623 04 52, lub e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl.

Strona: www.kolegiummiejskie.info

ikona