1156 (756) 2014-08-01 - 2014-08-07

Podziękowanie

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 4 w Gdyni informuje, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni SLS. 5311.35.2013, w dniach 31.10.2013 r. do 20.06.2014 r. przeprowadziło zbiórkę publiczną w wyniku której uzyskano łączną kwotę: 27 850 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).
Zbiórkę urządzono na terenie Delikatesów ALMA w Gdyni. Celem było dofinansowanie wyjazdu młodzieży z gimnazjum na wycieczkę edukacyjną po Polsce w ramach programu „Poznam, zanim zobaczę, z wizytą w stolicach krajów europejskich - Amsterdam - Londyn - Bruksela 2014".
Zbiórka publiczna, w której uczestniczyli uczniowie wraz ze swoim starszym rodzeństwem i rodzicami pozwoliła znacznie obniżyć koszty wyjazdu. Z uzyskanych podczas zbiórki publicznej pieniędzy opłaciliśmy przede wszystkim koszt wynajęcia dwóch autokarów, bowiem w wyjeździe uczestniczyło 87uczniów.
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 4 w Gdyni składa serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zbiórki publicznej , a przede wszystkim naszym darczyńcom: klientom i pracownikom Delikatesów ALMA w Gdyni. Serdecznie dziękujemy.

ikona