Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1156 (756) 2014-08-01 - 2014-08-07

Zapisy do...

Niepubliczne przedszkole „Świat Smyka", w Chyloni, ul. Rozewska 25-29, wpisane do rejestru placówek niepublicznych przyjmuje zapisy na nowy rok przedszkolny 2014/2015.Zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z j. angielskiego, informatyki, plastycznych, tanecznych oraz warsztatach naukowych i wyobraźni. Zapisy pod nr telefonu 605 29 07 69 lub na miejscu w placówce.
Strona internetowa: www.swiatsmyka.pl
***
Katolickie Przedszkole „Anioła Stróża" prowadzone przez Siostry Anielanki przy ul. Bpa Pelczara 25 na Wiczlinie przyjmuje zapisy dzieci od 2,5 do 5 lat na rok 2014/2015. W ramach czesnego religia, rytmika, język angielski, język włoski, profilaktyka logopedyczna. Informacje szczegółowe można znaleźć na stronie internetowej: www.anielanki.info.pl/przedszkole/
Kontakt: 604 795 050.
***
Przedszkole Mali Samarytanie prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2014/15. W grupach wiekowych dzieci 2,5 - 5 lat w placówce na Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136. Ogólna liczba dzieci 30. Zajęcia dodatkowe ćwiczenia logopedyczne, muzyka, rytmika, gimnastyka korekcyjna. Codziennie zajęcia z języka angielskiego. Tel. 58 624 10 71, kom. 697 72 68 81, e-mail fundacja@samarytanie.pl. Strona internetowa:
www.mali.samarytanie.pl
***
11-12 Hufiec Pracy ogłasza zapisy młodzieży do klas I, II, III gimnazjum na rok szkoleniowy 2014/2015 r. z przyuczeniem zawodowym. Pomagamy w wyborze szkoły zawodowej. Zapraszamy wszystkich chętnych do składania podań w sekretariacie przy ul. Śląskiej 53 (budynek Gdynia House), V piętro. Informacje pod nr tel. 58 661 30 26; 502 857 885.
***
Hufiec Pracy ogłasza zapisy na kształcenie zawodowe w systemie kursowym dla osób niepełnoletnich z ukończonym gimnazjum lub niepełnym zawodowym. Kształcenie zakończone jest uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w zawodach rzemieślniczych, tj. blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, lakiernik samochodowy, mechanik samochodowy, dekarz, złotnik - jubiler, murarz, stolarz, tapicer, elektromechanik, krawiec, florysta, kamieniarz, monter - elektryk, ślusarz i inne. W trakcie odbywania praktyk zawodowych uczestnicy otrzymują wynagrodzenie. Szczegółowych informacji udziela 11-12 Hufiec Pracy w Gdyni przy ul. Śląskiej 53 lub pod nr telefonów: 58 661 30 26, 502 857 885 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni prowadzi zapisy na następujących kierunkach technik masażysta (system dzienny i wieczorowy), opiekun medyczny (system zaoczny), opiekunka dziecięca (system wieczorowy ), technik usług kosmetycznych (system zaoczny), asystentka stomatologiczna (system wieczorowy), higienistka stomatologiczna (system wieczorowy), technik sterylizacji medycznej (system zaoczny).
Informacje można uzyskać w siedzibie szkoły (ul. Żeromskiego 31), tel. 58 620 81 17.
Strona internetowa: www.msz.vti.pl, www.wzspgdynia.pl
***
Gdyńskie Zaoczne Ogólnokształcące Liceum dla Dorosłych prowadzi zapisy do wszystkich klas, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Adres : ul. Morska 192, tel. 58 623 06 33 lub 666 856 410.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Chyloni, ul. Raduńska 21, tel./ fax 58 623 04 52, e- mail: kolegiummiejskie1@wp.pl
- ogłasza zapisy do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk, technik BHP. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie.
Kolegium Miejskie CKU jest certyfikowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku ośrodkiem egzaminów potwierdzający kwalifikacje zawodowe absolwentów techników i szkół policealnych.
Słuchacze uczestniczą w podwyższającym znajomość podstaw technik informatycznych szkoleniu (7 modułowym) uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Strona internetowa: www.kolegiummiejskie.info,
- zaprasza dorosłych (minimum 17 lat) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 - letnim).
Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym w piątki i soboty, co dwa tygodnie.
***
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na zajęcia z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy współpracy z GOETHE INSTITUT. Rozpoczęcie zajęć - połowa września 2014. Można zapisać się już teraz drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl. Zapisy telefoniczne 4 - 12.09.2014 r. w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 - 11.30, tel. 513 37 46 46. Zapisy w siedzibie Towarzystwa, ul. Świętojańska 132, odbędą się 10.09.2014 r. w godz. 16.00 - 17.30.
Strona internetowa: www.tpngdynia.dl.pl

ikona