1157 (757) 2014-08-08 - 2014-08-21

Dodatkowa rekrutacja w Akademii Morskiej

4 sierpnia 2014 r. ruszyła w Akademii Morskiej w Gdyni dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia. Kandydaci mogą składać aplikacje na:
1. Wydział Elektryczny:
- studia stacjonarne I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja,
- studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach: Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja.
2. Wydział Mechaniczny:
• studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.
3. Wydział Nawigacyjny:
• studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunkach: Nawigacja oraz Transport.
4. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa:
• studia stacjonarne I stopnia na kierunku:
- Innowacyjna Gospodarka, specjalności: Innowacyjne Przedsiębiorstwo oraz Informatyka Gospodarcza,
- Towaroznawstwo, specjalność: Handel i Usługi - Menedżer Produktu,
• studia stacjonarne II stopnia na kierunku:
- Innowacyjna Gospodarka, specjalności: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, Ekonomia Menedżerska, Informatyka w Transporcie i Handlu,
-Towaroznawstwo, specjalności: Handel i Usługi - Menedżer Produktu, Organizacja Usług Turystyczno - Hotelarskich, Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością, Menedżer Produktu Kosmetycznego, Usługi Żywieniowe i Dietetyka.
• studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach:
- Innowacyjna Gospodarka, specjalności: Gospodarka miejska i regionalna, Informatyka gospodarcza, Innowacyjne przedsiębiorstwo, Innowacyjne systemy transportowe i logistyczne, Rachunkowość i podatki, Turystyka morska i nadmorska.
- Towaroznawstwo, specjalności: Handel i Usługi - menedżer produktu, Organizacja usług turystyczno - hotelarskich, Towaroznawstwo i zarządzanie jakością, Usługi żywieniowe i dietetyka,
• studia niestacjonarne II stopnia na kierunkach:
- Innowacyjna Gospodarka, specjalności: Ekonomia menedżerska, Informatyka w transporcie i handlu, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, Transport i logistyka w gospodarce globalnej, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Turystyka morska i nadmorska,
- Towaroznawstwo, specjalności: Handel i usługi - menedżer produktu, Menedżer produktu kosmetycznego, Organizacja usług turystyczno - hotelarskich, Towaroznawstwo i zarządzanie jakością, Usługi żywieniowe i dietetyka.
Dokumenty można składać do 17 września br. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej uczelni: www.am.gdynia.pl
Wszystkie osoby, które planują podjęcie studiów w Akademii Morskiej w Gdyni uczelnia zaprasza do odwiedzenia stoiska AMG podczas Salonu Maturzystów w Gdańsku, który odbędzie się w dniach 4 - 5.09.2014 roku.