UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1157 (757) 2014-08-08 - 2014-08-21

Fundacja Gospodarcza szkoli i doradza

Osoby poszukujące pracy a także te, które planują zmiany w swoim życiu zawodowym mogą zgłosić się do Funadcji Gospodarczej na szkolenia.
W ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów w sierpniu można skorzystać z:
- Doradztwo biznesowe*
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*
- Podstawy korzystania z programu Powerpoint - 21.08.2014 r. w godz. 9.00 - 13.00;
- Podstawy korzystania z Internetu - 22.08.2014 r. w godz. 9.00-13.00.
*wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście.Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia, od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub zgłaszanie się osobiście do Fundacji Gospodarczej przy ul. Olimpijskiej 2, pokój 101-102, 106 (I p.).
Strona internetowa: www.fundacjagospodarcza.pl