Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1157 (757) 2014-08-08 - 2014-08-21

Kształcimy się przez całe życie …

Kolegium Miejskie CKU zaprasza seniorów i osoby dorosłe na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. To doskonała forma uzupełnienia wykształcenia.
Są to wyodrębnione w każdym zawodzie kwalifikacje zawodowe. Od września 2014 r. każdy bez względu na dotychczasowe wykształcenie może uczęszczać na wybrany Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (jedno, dwu lub trzykwalifikacyjny).
Każda kwalifikacja kończy się egzaminem. Po ukończeniu wszystkich z zakresu danego zawodu można uzyskać tytuł technika.
Jest to bardzo wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniająca do wykonywania konkretnych, przydatnych w pracy czynności zawodowych.

Przykład 1:
Zawód Technik Rachunkowości podzielono na 2 kwalifikacje (specjalności):
A. 36 Prowadzenie rachunkowości /K1;
A. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych/K2.
Osoba zainteresowana nauką na tym kierunku może zapisać się na jedną lub jednocześnie dwie kwalifikacje i uzyskać zaświadczenie o posiadaniu jednej kwalifikacji, albo skończyć dwie kwalifikacje jednocześnie i uzyskać tytuł technika rachunkowości.
Równocześnie może uzupełniać wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Kolegium Miejskiego CKU. Ponadto nabywa umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.

Przykład 2:
Zawód Technik Informatyk podzielono na 3 kwalifikacje (specjalności):
K1 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych lub urządzeń peryferyjnych;
K2 - Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych;
K3 - Tworzenie i administracja stron internetowych i baz.
Osoba zainteresowana nauką na tym kierunku może zapisać się na jeden lub dwa poziomy.

Informacje i zapisy: osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Raduńskiej 21, telefonicznie pod nr 58 623 04 52, lub przez interent: www.kolegiummiejskie.info, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl