Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1157 (757) 2014-08-08 - 2014-08-21

Zapisy do...

Nowy Językowy Punkt Przedszkolny „Kidsland" na osiedlu Fikakowo przy ul. Witosławy 10/3 prowadzi zapisy dzieci na nowy rok przedszkolny i zaprasza na dni otwarte. Placówka jest wpisana do rejestru placówek niepublicznych. W ramach czesnego oferuje wiele zajęć, m.in. realizację programu edukacji przedszkolnej MEN, zajęcia z języka angielskiego cztery razy w tygodniu prowadzone metodą stworzoną dla dzieci „Kraina Baśni", zabawy muzyczne, plastyczne, przyrodnicze, ćwiczenia logopedyczne. Więcej informacji na stronie: www.kidsland.edu.pl
Kontakt tel. 507 103 935.
***
Przedszkole „Mali Samarytanie" prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2014/15 w grupach wiekowych dzieci 2,5 - 5 lat w placówce na Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136. Ogólna liczba dzieci 30. Zajęcia dodatkowe: ćwiczenia logopedyczne, muzyka, rytmika, gimnastyka korekcyjna. Codziennie zajęcia z języka angielskiego. Tel.58 624 10 71, kom. 697 72 68 81, e-mail fundacja@samarytanie.pl Strona internetowa: www.mali.samarytanie.pl
***
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek" na Chwarznie posiada jeszcze wolne miejsca na nowy rok szkolny 2014/2015 w grupie 4 i 5-latków. W przedszkolu zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych. Poza zajęciami dydaktycznymi placówka zapewnia szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Czesne od 350 zł. Strona internetowa: www.promyczekgdynia.pl, tel. 508 878 701.
***
Niepubliczne przedszkole „Świat Smyka", w Chyloni, ul. Rozewska 25-29, wpisane do rejestru placówek niepublicznych przyjmuje zapisy na nowy rok 2014/2015 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. W ramach pobytu dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z: j. angielskiego, informatyki, plastycznych, tanecznych oraz warsztatach naukowych i wyobraźni. Placówka przyjmuje również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Autyzm dziecięcy. Zapisy pod nr telefonu 605 29 07 69 lub na miejscu w placówce. Strona internetowa: www.swiatsmyka.pl
***
Szkoła Podstawowa nr 44 na Obłużu przy ul. Sucharskiego 10 (stanowiąca Zespół Szkół nr 12 wraz z Gimnazjum nr 17) dysponuje wolnymi miejscami w oddziale zerowym oraz klasach IV i V na rok szkolny 2014/2015. Wysoki poziom nauczania, komfortowe warunki i przyjazna atmosferę w szkole. Jednocześnie uczniowie Szkoły Podstawowej mają na określonych warunkach pierwszeństwo w zapisach do Gimnazjum. Rodziców zainteresowanych edukacją dzieci w szkole dyrekcja placówki zaprasza do jej odwiedzenia. Kontakt pod nr tel. 58 625 48 25. Strona internetowa: www.zs12gdynia.pl
***
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, zaprasza wszystkich absolwentów szkół średnich do kontynuacji nauki w Policealnej Szkole nr 1 w zawodach: technik mechanik lotniczy, technik awionik. Rekrutacja trwa do 26 sierpnia 2014 r.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w szkole (81-184 Gdynia, ul. Energetyków 13a) lub znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.zst.gdynia.pl, e-mail: zst@vp.pl
Szkoła zapewnia odbycie praktyki w certyfikowanej Stacji Hangarowej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego LOT zlokalizowanej w Porcie Lotniczym Gdańsk-Rębiechowo. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna ułatwia słuchaczom uzyskanie certyfikatu PART 66 (certyfikat niezbędny w zawodzie mechanika lotniczego) który, otwiera drogę do atrakcyjnego zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.
***
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2014/ 2015 do:
- Technikum budowlanego o 4-letnim cyklu nauczania. Edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych. Uczniowie zdobywają umiejętność pracy na komputerze w specjalistycznych programach budowlanych. Można uzyskać tytuł technika budownictwa oraz dalej kontynuować naukę na wyższych uczelniach;
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 o 3-letnim cyklu nauczania. Placówka zapewnia naukę w klasach wielozawodowych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Zakłady produkcyjne, usługowe lub rzemieślnicze to miejsca praktyk uczniów. Praktyki zawodowej można poszukać samodzielnie lub szkoła pomaga w jej znalezieniu.
Preferowane są kierunki budowlane jak: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, betoniarz-zbrojarz. Uczniowie w zawodach stolarz i tapicer mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb" w Gdyni. Szkolenie odbywa się w dobrze wyposażonych halach produkcyjnych, na nowoczesnych maszynach.
Placówka kształci również w wielu zawodach rzemieślniczych np.: lakiernik, mechanik samochodowy, blacharz, elektryk, fotograf, kucharz, cukiernik, piekarz, złotnik-jublier.
Kierownictwo Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych zapewniamy miejsca w internacie.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni prowadzi nabór do następujących kierunków: technik masażysta (system dzienny i wieczorowy), opiekun medyczny (system zaoczny), opiekunka dziecięca, (system wieczorowy), technik usług kosmetycznych (system zaoczny), asystentka stomatologiczna (system wieczorowy), higienistka stomatologiczna (system wieczorowy), technik sterylizacji medycznej (system zaoczny). Szkoła państwowa bezpłatna. Informacje można uzyskać w siedzibie szkoły, tel. 58 620 81 17.
Adres szkoły: 81-346 Gdynia. ul. Żeromskiego 31.
Strona internetowa: www.msz.vti.pl, www.wzspgdynia.pl
***
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na zajęcia z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy współpracy z GOETHE INSTITUT. Liczba miejsc ograniczona. Rozpoczęcie zajęć - połowa września 2014. Można zapisać się już teraz drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl. Strona internetowa: www.tpngdynia.dl.pl
Zapisy telefoniczne 4 - 12.09.2014 r. w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 - 11.30, tel. 513 37 46 46. Zapisy w siedzibie Towarzystwa, ul. Świętojańska 132 odbędą się 10.09.2014 r. w godz. 16.00 - 17.30.