1161 (761) 2014-09-12 - 2014-09-18

Dni solidarności z chorującymi psychicznie

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego zaprasza na Obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które odbędą się w dniach 21- 26 września 2014 r.

Obchody są wydarzeniem informacyjno - edukacyjnym, które ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych - w szczególności schizofrenii i przybliżenie trójmiejskiej społeczności problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Dzięki edukacji możliwa jest poprawa społecznego odbioru i pogłębienie tolerancji względem osób chorujących psychicznie.

Główne wydarzenie obchodów odbędzie 21 września 2014 r. na Placu Przyjaciół Sopotu, gdzie zlokalizowany będzie Trójmiejski Punkt Informacyjny o ofertach wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. W ramach Dni Solidarności zapraszamy do udziału m.in. w konferencji i warsztatach pt.: „Otworzyć Bramy Tolerancji - jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie".

Więcej na: www.otwartebramy.org