1161 (761) 2014-09-12 - 2014-09-18

Fundusz Stypendialny SKEF

Do 20 października 2014 roku, można składać wnioski do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej o pieniądze z funduszu stypendialnego SKEF. To już siódma edycja. Głównym zamierzeniem i ideą stypendium stworzonego przez Stowarzyszenie jest wsparcie materialne:
a. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa,
b. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy planują podjąć naukę w szkole wyższej, gdzie program nauczania zawiera elementy ekonomii, finansów, prawa i zarządzania, będących w trudnej sytuacji materialnej i/lub trudnej sytuacji losowej,
c. wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych na kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, prawa i zarządzani.
Jednym z kryteriów rekrutacji są m.in. dobre wyniki w nauce, oraz wykazanie się działalnością na polu naukowym i charytatywnym, przez co należy rozumieć pracę na zasadach wolontariatu, mającej na celu niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób bezinteresowny, dobroczynny i filantropijny.
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o czytelne wypełnienie wniosku oraz zapoznanie się z wytycznymi regulaminu (regulamin i wnioski dostępne są na stronie www.skef.pl). Osoby ubiegające się o stypendium, składają do 20 października 2014 roku wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów, przesyłając je na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
81-472 Gdynia ul. Legionów 126
z dopiskiem: Fundusz Stypendialny
Informacje dotyczące Funduszu Stypendialnego dostępne są na stronie: www.skef.pl
Wszelkie pytania dotyczące Funduszu Stypendialnego należy kierować do Iwony Karmasz, tel. 58 624 98 76.

ikona