Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1161 (761) 2014-09-12 - 2014-09-18

Gotowi na sukces - program dla niepełnosprawnych

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia, zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie „Gotowi na sukces II - akademia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością".
To propozycja dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zamieszkałych w województwie pomorskim, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym uczących się w trybie niestacjonarnym, w wieku do 30. roku życia, chcących rozwijać swoje umiejętności i skutecznie pokierować rozwojem kariery zawodowej.
Aplikacje do III (ostatniej) edycji projektu można składać do 26 września br. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Fundacji). Aby wziąć udział w projekcie wystarczy: wydrukować i wypełnić formularz rekrutacyjny, przygotować kopię orzeczenia o niepełnosprawności, dołączyć swoje aktualne CV. Ww. dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć Pocztą lub osobiście na adres:
Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
Kontakt: e-mail: projekty@integralia.pl, tel. 58 555 60 92 Strony internetowe: www.integralia.pl i www.gotowinasukces.pl