1161 (761) 2014-09-12 - 2014-09-18

Obywatelskie Biuro Interwencji - dyżur

Obywatelskie Biuro Interwencji zawiadamia, że pełni dyżur w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja 27/31 w piątki w godz. 13.00-15.00 zamiast w poniedziałki. Zaprasza osoby pragnące znaleźć pomoc i poradę w sprawach życiowych, urzędowych i prawnych.

ikona