UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1161 (761) 2014-09-12 - 2014-09-18

Zbieramy uwagi od organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że na stronie internetowej: www.gdynia.pl/pozarzadowa umieszczony został projekt Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 - 2020.
Termin zgłaszania ewentualnych uwag, opinii lub propozycji upływa 1 października 2014 roku.
Uwagi kierować można na adres mailowy Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (grdpp@gdynia.pl) lub pisemnie do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - 3 Maja 27/31, fax. 621 80 98.