1162 (762) 2014-09-19 - 2014-09-25

I Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk

Wśród dziewięciu korytarzy komunikacyjnych w Unii Europejskiej, szczególnie znaczenie dla Polski ma drogowo-kolejowy korytarz Bałtyk-Adriatyk. Kompleksowa ale spójna transeuropejska sieć transportowa, jest uznawana za klucz do zapewnienia Europie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności - poprzez poprawę dostępności (infrastruktura) oraz mobilność - ludzi i towarów.

Pod kierunkiem unijnego koordynatora Kurta Bodewiga trwają przygotowania Planu realizacji korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, którego punktem wyjściowym są polskie porty, w tym gdyński. Plan ten ma obejmować infrastrukturę transportową na terenie naszego miasta i portu oraz główne połączenia drogowe i kolejowe Gdyni z centrum kraju i Europy. Wszystkie inwestycje mają powstać do końca 2030 r.

Aby korytarz ten służył również rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, w ubiegłym roku w Gdyni zawarto Porozumienie Samorządowe dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Dotyczy ono 7 województw i 103 powiatów, miast i gmin. Przedstawicielem sygnatariuszy Porozumienia jest prezydent Gdyni Wojciech Szczurek - prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej.

Zdecydowano, że organizowane będą doroczne spotkania Korytarza Bałtyk-Adriatyk - dla oceny przygotowań i realizacji korytarza transportowego. Pierwsze odbędzie się w Łodzi w dniach 22-23 września.
Jego głównym celem jest uzgodnienie wspólnego stanowiska województw, powiatów i miast, leżących w strefie do aktualnego projektu planu realizacji korytarza.

Więcej szczegółów na stronie: www.forumkorytarz.jmk.pl oraz w Biurze Rozwoju Miasta - biuro.rozwoju@gdynia.pl, tel. 58 668 2110.

ikona