1162 (762) 2014-09-19 - 2014-09-25

Pytania o demencję i spotkanie grupy wsparcia

Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy z Chorobą Alzheimera informuje, że 21 września 2014 organizacje Alzheimerowskie na całym świecie będą obchodzić Światowy Dzień Choroby Alzheimera pod hasłem: „Demencja - czy możemy zmniejszyć czynniki jej rozwoju".

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie chorych z chorobą Alzheimera i podobnymi demencjami, ich opiekunów oraz rodziny. Chorym i ich rodzinom stowarzyszenie niesie pomoc już od 20 lat. Pomaga nie tylko mieszkańcom Trójmiasta.
Jeżeli niepokoją Was dziwne zachowania bliskich, łączące się z zagubieniem w czasie i przestrzeni, które mogą być objawami demencji, albo kiedy nie dajecie sobie rady w opiece nad chorym z demencją możecie zgłosić się po pomoc do stowarzyszenia. Informacje:
- w Sopocie, ul. Armii Krajowej 94, Sopot, tel. 58 551 63 64 we wtorki i czwartki w godz.10.00 - 14.00;
- w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31, w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, tel. 58 621 80 98 w poniedziałki w godz. 17.00-18.30;
- w Gdańsku - Brzeźnie w Dziennym Domu Pomocy MOPR, ul. Sternicza 2, tel. 343 44 72 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 12.00.

***
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 zaprasza wszystkie osoby, którym bliski jest problem opieki nad osobami chorującymi na otępienie, w tym otępienie alzheimerowskie, do uczestnictwa w Grupie Wsparcia. Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 25 września o godz. 16.00. Dodatkowe informacje pod nr tel. 58 622 36 03.

***
Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na otępienia w tym na otępienie typu Alzheimer pod nazwą „Sami sobie" działająca przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1, tel. 58 622 24 24, zaprasza we wtorek, 30 września 2014 r. o godz. 17.30 na comiesięczne spotkanie na temat opieki nad osobą chorą i wsparcia dla rodzin oraz opiekunów.

ikona