1162 (762) 2014-09-19 - 2014-09-25

Sąsiedzki konkurs

Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni" zaprasza do udziału w konkursie na inicjatywy sąsiedzkie. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Wstawaj i działaj" - Sąsiedzka recepta na silną społeczność, dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Do konkursu mogą zgłaszać się mieszkańcy Chyloni oraz Oksywia, którzy ukończyli 15 rok życia. Dofinansowanie w kwocie 300 zł otrzyma 10 najlepszych inicjatyw wybranych w drodze głosownia.
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek w jednym z miejsc:
- Centrum Aktywnego Mieszkańca, ul. Opata Hackiego17A, w każdy piątek w godzinach 16.00 - 18.00;
- Świetlica „Kreatywni", ul. Płk. Dąbka 52, w każdą sobotę w godz. 16.00 - 18.00.
Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerami telefonów: 510 184 260, 732 860 844 lub e-mailowo: klubosiedlowyapteka@gmail.com

ikona