1162 (762) 2014-09-19 - 2014-09-25

Uniwersytet trzeciego wieku w AMW

To już trzecia edycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizowana przez Akademię Marynarki Wojennej. Każda osoba w „złotym wieku", która chce poszerzyć własne umiejętności oraz wiedzę, może zostać członkiem UTW na AMW.
Uczestnicy trzeciej edycji UTW zapoznać się będą mogli z: Historią MW, Oceanografią, Ratownictwem morskim, Uzbrojeniem okrętowym, Meteorologią i wypadkami morskimi, Chemicznym zagrożeniem Morza Bałtyckiego, Manewrowaniem jednostką pływającą, Zarządzaniem kryzysowym, Okrętami 3. Flotylli Okrętów, Prawem morza, Zwyczajami i tradycjami okrętowymi, Nawigacją, Logistyką MW i przemysłem morskim, Mechaniką okrętową, Międzynarodowym prawem drogi morskiej, Symulatorem broni strzeleckiej „Śnieżnik", Morską sztuką wojenną, Ligą Morską i Kolonialną.
Kolejny rok akademicki rozpocznie się już w październiku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 626 26 48.

ikona