1162 (762) 2014-09-19 - 2014-09-25

W środę Sesja Rady Miasta

W środę, 24 września 2014 roku o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się XLVI Sesja Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje m.in. głosowanie projektów uchwał:
- określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni,
- ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,
- ustalenia stawek podatku od środków transportowych;
- utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz prezydenta Miasta,
- zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Witomino - Radiostacja i Witomino - Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo",
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i Waszyngtona,
- wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia, złożonego przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, dotyczącego uchwały nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej;
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu „Nadmorska Trasa Rowerowa R-10" - odcinek 2 (Gdynia - Sopot - Gdańsk) współfinansowanego ze środków RPO EFRR,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jałowcowej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Kuśnierska 37A,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Źródło Marii,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Tadeusza Wendy,
- ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1620G ciągu ul. Podjazd - 10 Lutego - Skweru Kościuszki - al. Jana Pawła II w Gdyni,
- ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Bursztynowej i ulicy Zielnej w Gdyni;
- powołania Rady Muzeum Miasta Gdyni kadencji 2014-2018,
- nadania nazwy węzłowi na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 (Obwodnica Trójmiasta) i ul. Morskiej w Gdyni,
- wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Gdyni.