1163 (763) 2014-09-26 - 2014-10-02

Gdyńskie Forum Pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej oraz Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych na GDYŃSKIE FORUM POZARZĄDOWE w środę, 1 października 2014 roku o godz. 17.00. Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego przy al. Zwycięstwa 96/98.

Gdyńskie Forum Pozarządowe to plenarne spotkanie działających w naszym mieście organizacji pozarządowych, służące wymianie doświadczeń, pomysłów oraz prezentacji wspólnych inicjatyw, a także wypracowaniu priorytetów współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i III sektorem na kolejny rok.

Tegoroczne Forum będzie okazją do dyskusji nad pakietem propozycji wypracowanych przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego, a dotyczących nowego kształtu Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2015 - 2020, projektu Programu Współpracy na rok 2015 oraz Karty Oceny Oferty realizacji zadania publicznego.

Dodatkowe informacje:
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - tel. 58 661 35 41, e-mail: gcop@gdynia.pl, www.gdynia.pl/pozarzadowa, www.facebook.com/gdynia.obywatelska.