1163 (763) 2014-09-26 - 2014-10-02

Konferencja o Eugeniuszu Kwiatkowskim

Myśl morska najwybitniejszego z twórców portowej Gdyni oraz perspektywy rozwoju rynku pracy w regionie południowego Bałtyku do roku 2017 będą  głównymi wątkami organizowanej w czwartek, 9 października 2014 r. w Gdyni konferencji naukowej pod hasłem: „Dziedzictwo Eugeniusza Kwiatkowskiego. Rynek pracy w zawodach związanych z morzem w krajach południowego Bałtyku. Edukacja i zatrudnienie."

Konferencja jest podsumowaniem zakrojonego na szeroką skalę unijnego, transgranicznego projektu badawczego GenerationBALT. Przez trzy lata w projekcie uczestniczyli Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydział Oceanografii i Okrętownictwa PG, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej (organizatorzy gdyńskiej konferencji) oraz Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Rostocku, Uniwersytet w Kłajpedzie, Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie i  Uniwersytet Linnaeusa ze Szwecji.

Celem prac projektowych stała się potrzeba dostosowania programów dydaktycznych wyższych uczelni do zmieniających się oczekiwań rynku pracy w szeroko pojętej branży morskiej. Badacze brali pod uwagę nie tylko zatrudnienie w tradycyjnych sektorach gospodarki morskiej, takich jak przemysł stoczniowy, żegluga czy rybołówstwo, lecz także - nowych jej gałęzi. Podczas konferencji przedstawione zostaną m.in. wyniki tych badań. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia (imię, nazwisko, nazwa instytucji) należy nadsyłać do 30.09.2014 r. pod adresem: p.lorkowski@wsaib.pl. Osoba do kontaktu: dr Piotr Lorkowski, tel. 58 660 74 44. Konferencja odbędzie się w auli  Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Kielecka 7.
Początek o godz. 10.00.

Przydatny link, www.forum.gdynia.pl.