1163 (763) 2014-09-26 - 2014-10-02

Wiadomości turystyczne

Dążąc do zaktywizowania działalności turystyczno-krajoznawczej szkół i podniesienie na wyższy poziom pracy istniejących SKKT i Szkolnych Kół PTTK, Rada do spraw Młodzieży Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni organizuje w IV kwartale br. dla aktywu turystycznego szkół kurs Młodzieżowych Organizatorów Turystyki.
Dyrekcje Szkół proszone są o skierowanie po dwóch uczniów ze szkoły (z klas V szkół podstawowych oraz klas I lub II gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych) do uczestnictwa w wyżej wymienionym szkoleniu.
Pierwsze zajęcia rozpoczynają się we wtorek, 30 września br. o godz. 17.00 w Klubie PTTK przy ul. 3 Maja 27.
Kurs zakończy się wycieczką autokarową do ciekawszych miejscowości województwa pomorskiego, a jego uczestnicy otrzymają  zaświadczenie ukończenia szkolenia.